Regelmatig gestelde vragen

 

De upload verloopt via een beveiligde verbinding. Documenten worden door de software opgeslagen zonder menselijke tussenkomst. Als u een bewaartermijn heeft ingesteld worden de documenten/bestanden overgezet naar een fysiek gescheiden opslaglocatie. Toegang tot de bestanden is door derden wettelijk uitgesloten.

Dat hangt een beetje af van uw keuzes. Als u niet kiest voor een bewaartermijn zult u kunnen bewijzen dat u een document/bestand op een bepaalde datum heeft aangeboden ter registratie. Met het originele bestand kunt u bewijzen dat dat bestand hetzelfde bestand is wat is geupload. Wij kunnen u daarbij assisteren (zie 'kan ik een rapport krijgen om als bewijs te worden gebruikt'). Als u het digitale bestand niet meer heeft maar nog wel het originele document, zal de bewijskracht steunen op de beeldweergave in de bevestigingsmail. In de meeste gevallen zal dat ook ruim voldoende zijn.

Als het bestand bewaard is zal het bewijs (voor het bestaan van het bestand op een bepaalde datum) uiteraard geleverd kunnen worden door (de mogelijkheid om) het bestand opnieuw op te vragen.

U kunt een schriftelijk rapport krijgen om in een procedure te worden gebruikt. Indien dit een (niet beveiligd) beelddocument betreft kan het rapport een afdruk van het document bevatten. In de andere gevallen kan het rapport alle meta-gegevens bevatten die het bestand identificeren (de unieke hash-total en de bij de upload verstrekte gegevens)

De bewaartermijn wordt strikt aangehouden. U moet er op kunnen vertrouwen dat binnen de bewaartermijn het bestand bewaard blijft, maar ook dat het bestand niet blijft bestaan na de bewaartermijn. Na afloop van de bewaartermijn zal uw bestand uit onze opslag zijn verdwenen.

De Stichting beoogt geen winst. Indien de baten de lasten overschrijden zal dit positieve saldo gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren, om de continuïteit te waarborgen of om de tarieven te verlagen.

De helpdesk is bereikbaar via email: helpdesk@registratiebureau.org. Geef zo mogelijk een telefoonnummer op waar u gebeld kunt worden.

Die mogelijkheid bestaat. De procedure wordt hier beschreven. Uiteraard zal dan in een behandelproces het document worden geopend om de registratie te kunnen voltooien.

Die mogelijkheid bestaat. Indien u het document aangetekend aan ons toestuurt zullen wij het ook aangetekend terugsturen. De procedure wordt hier beschreven.