Registreren van documenten, ideeën, programma's, tekeningen, foto's

De eenheid Registratie en Successie, onderdeel van de Belastingdienst, bood tot enkele jaren geleden de dienst aan om documenten te registreren. Die mogelijkheid bestaat alleen nog voor bepaalde documenten, zoals verpandingen; overeenkomsten die ook voor de (invordering door de) Belastingdienst van belang zijn. De registratie van alle 'stukken' die niet bij de Belastingdienst kunnen worden aangeboden ter registratie is nu ondergebracht bij de Stichting Nederlands Registratiebureau.

Nieuw account aanmaken

Na het aanmaken van uw account ontvangt u het wachtwoord in uw mailbox.

Wat kan zoal geregistreerd worden.

Alles waarvan iemand ooit het bestaan wil kunnen bewijzen op een bepaald moment (het tijdstip van registratie). Overeenkomsten in het algemeen, ideeën, afspraken, ontwerpen, tekeningen, een foto of schilderij,

Documenten waarvan de echtheid moet kunnen worden bewezen, zoals waardepapieren, promessen, toonderpapier.

Bewijzen van registratie zoals een aandelenregister / register van certificaten.

Notulen van vergaderingen

Document opvragen

Is er in het verleden een document geupload waarvan u vermeld staat bij de betrokken partijen? Dan kunt u het document opvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Organisatie

Stichting Nederlands Registratiebureau is opgericht om zonder winstoogmerk de dienst van registratie van documenten te verzorgen.

De registratiebijdrage dient om de kosten van de organisatie te dekken en de continuïteit te waarborgen.