Kamer van registratie

De Kamer van Registratie is een instituut dat evenals de Kamer van Koophandel is ingesteld om een specifieke functie voor het maatschappelijk verkeer te vervullen.

 

Garantie en garantievermogen

De aanduiding ‘instituut’ geeft al aan dat de Kamer is ingesteld om een permanente, blijvende functie te vervullen. Daarom beschikt de Kamer van Registratie over een garantievermogen wat zeker voldoende is om alle registraties van deponeringen tot minimaal de einddatum te verzorgen

Evenals de Kamer van Koophandel vraagt de Kamer van Registratie een bijdrage van de gebruikers ter dekking van de kosten en waarborging van de continuïteit. De tarieven zijn en worden zodanig vastgesteld dat geen winst wordt behaald.

De bijdragen van gebruikers worden wel aangewend om het garantievermogen op voldoende peil te brengen om de continuïteit voor alle registraties te kunnen waarborgen.

Organisatie

De Kamer van Registratie bestaat uit Bestuur, Raad van toezicht, Administratie en Automatisering – bestandsbeheer – beveiliging

Beveiliging

Bestanden worden fysiek gescheiden van de website. De bestanden worden voorts als backup bewaard op minimaal twee fysiek gescheiden opslagservers die in verschillende locaties, bij verschillende servercentra, zijn ondergebracht. Uitsluitend binnen Nederland, zonder toegangsmogelijkheden van enige externe (overheids-) organisatie of hackersclub.

Toegang tot de bestanden kan slechts worden verkregen door de Kamer van Registratie, omdat de bestanden slechts kunnen worden ‘gevonden’ met de bestandssleutel waar de Kamer over beschikt in combinatie met de toegangscodes en wachtwoorden van de Kamer.

Op vragen van de overheid zal de Kamer in geen enkel geval toegang geven tot de bestanden omdat zij daartoe door geen enkele wet verplicht is; niet fiscaal, niet strafrechtelijk, zelfs niet op grond van wetten ter bestrijding van witwas- en terrorismefinanciering. Documenten die in de digitale kluis zitten blijven dus veilig in die kluis.