Registratiebureau

Wat is het registratiebureau

Het registratiebureau of registratiekantoor van de Kamer van Registratie is een instituut gericht op het aanbieden van de voor het publiek toegankelijke dienst van het vastleggen (in een register opnemen) van gedeponeerde documenten. Het onderdeel registratiekantoor is binnen de Kamer van Registratie te vergelijken met het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

 

In sommige Europese landen bestaan registratiekantoren om wettelijk voorgeschreven registraties te kunnen verzorgen. Zo kent België een registratieplicht voor huurcontracten.

 

Het registratiekantoor biedt de dienst aan voor niet-wettelijk-verplichte registraties.

 

Wat technisch wel kan

Onder het begrip niet wettelijk verplichte registraties kan alles worden begrepen wat deponeerbaar is. Binnen de huidige mogelijkheden zal het gaan om documenten, dus schriftelijke stukken al dan niet in elektronische vorm, ontwerpen, tekeningen, foto’s en alles wat is digitale vorm (bestand) kan worden vastgelegd. Driedimensionale voorwerpen kunnen naar de huidige stand van de techniek nog niet worden geregistreerd; uitsluitend tweedimensionale weergaven / foto’s of gedigitaliseerde driedimensionale tekeningen (CAD) zijn mogelijk.

Wat technisch (nog) niet kan

Het deponeren en registreren van een schilderij is dus al enigszins beperkt, immers verder dan goede foto’s en eventueel de gegevens van een microchip kunnen we nog niet gaan. Het deponeren en registreren van bijvoorbeeld een bronzen beeld is slechts mogelijk voor zover het gaat om aanleveren van expertiserapporten, gedigitaliseerde driedimensionale scans en uiteraard foto’s.

Ook het deponeren van geuren en smaken, anders dan het productrecept, is nog niet mogelijk

Uiteraard is de gebruiker vrij in het aanleveren van documenten of bestanden waarin de receptuur of de driedimensionale scans zijn opgenomen en die technisch geen enkel probleem opleveren.