Deponeren

Wat wordt verstaan onder deponeren

Onder het deponeren van een document wordt verstaan het onherroepelijk laten vastleggen (door middel van het toesturen aan de beheerder van een register) van dat document.

Naar analogie van het deponeren van algemene voorwaarden en jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel geeft een deponering zekerheid voor gebruikers van die stukken over het bestaan (op een bepaalde datum) en de inhoud.

 

Deponeren houdt in dat derden (door de eigenaar van de documenten gemachtigd) het stuk kunnen opvragen bij de Kamer van Registratie.

 

Daarin verschilt deponeren van registreren. Bij registreren hoeft het document niet bij de Kamer van Registratie aanwezig te blijven.

 

Waarom deponeren

Het document krijgt door deponering veel meer waarde als bewijsstuk. Het contract, de schriftelijke overeenkomst, de programmacode, wat de inhoud ook is, na het stuk aan de beheerder van het register te hebben gegeven kan er niets meer aan veranderd worden.

Dit geldt voor contracten, overeenkomsten, technische of creatieve ontwerpen, programmacode, ideeën, muziek, foto’s.   

 

Deponeren op andere wijze

Als het deponeren ten doel heeft anonieme derden kennis te laten nemen van het document, zoals dat met algemene voorwaarden het geval is, dan is de Kamer van Koophandel of de rechtbank de aangewezen instantie.

Als het de bedoeling is om een verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid voor de Belastingdienst te gebruiken is registratie bij de Belastingdienst Registratie en Successie de aangewezen weg.

Voor wie is deponeren van belang

Deponeren / registreren is met name (maar natuurlijk niet uitsluitend) van belang voor:

- accountants

- boekhoudkantoren

- belastingadviseurs

- financieel adviesbureau's

- uitvinders

- schrijvers

- ondernemers

- vermogensbeheerders

- particuliere huurders en verhuurders

- estate planners - estate adviseurs

- advocaten

- juridisch adviseurs