Registratie en successie

Het begrip Dienst Registratie en Successie (R&S, onderdeel van de Belastingdienst) was vroeger bekend als het adres waar documenten ter registratie konden worden aangeboden. De mogelijkheden van registratie waren beperkt tot uitsluitend papieren documenten, waar nu meestal elektronische documenten (bestanden) ter registratie worden aangeboden.

 

Onder de werking van R&S werd de inhoud van een document summier beschreven, alsmede de betrokken partijen. De inhoud van het document werd zeker gesteld door een sticker met het registratienummer op het document te plakken.

Min of meer dezelfde werkwijze wordt ook nog door de Kamer van Registratie aangeboden.

De Dienst Registratie en Successie bestaat nog steeds, maar heeft zich beperkt tot uitsluitend overeenkomsten die van belang zijn voor de invordering door de Belastingdienst; met name verpandingen, eigendomsoverdrachten tot zekerheid, worden daar geregistreerd om werking te hebben tegenover de Belastingdienst.