Verwijderen van de documenten/bestanden

Onder dezelfde voorwaarden als het opvragen van documenten en bestanden kunnen verzoeken tot verwijdering (verkorting van de bewaartermijn) eveneens worden behandeld. Aanvullende voorwaarde is dat ieder der partijen die in het formulier genoemd zijn en die de bestanden mogen opvragen, toestemming moet verlenen.