Toegang door derden

De Stichting Registratiekantoor Nederland heeft in haar huishoudelijke reglementen opgenomen dat toegang uitsluitend wordt verleend aan daartoe gerechtigden. 

De registratie van bestanden is gescheiden van de financiële gegevens waardoor fiscale informatieverzoeken niet de bestanden kunnen treffen.