Opvragen

De geuploade bestanden bevinden zich in een digitale kluis waarvan de uploader de sleutel heeft. Het Registratiekantoor is niet op de hoogte van de inhoud van de documenten/bestanden. De procedures binnen de stichting verhinderen ook kennisneming van de bestanden. De (technische) toegang tot de bestanden is strikt gescheiden van het beheer en de toegang tot de database (met alle gegevens die toegang tot de opgeslagen files kunnen verschaffen) .
Alleen op verzoek van de daartoe gerechtigden, zoals bij het registreren van het document is opgegeven, wordt het bestand volgens strikte procedures van de servers opgehaald en wordt dit in een afzonderlijke beveiligde omgeving geplaatst waarvoor een downloadlink wordt aangemaakt, ten behoeve van de partij die het document opvragt. Geen enkel onderdeel hiervan wordt geautomatiseerd verzorgd. Door de fysieke scheiding van de registratiegegevens en de geuploade bestanden wordt een optimale beveiliging verkregen.

Werkwijze:

Indien het emailadres gelijk is aan het bij de registratie gebruikte emailadres en het registratienummer is bekend, dan kunt u een opvraagverzoek middels dit formulier indienen. Een email met een downloadlink zal u binnen 48 uur worden toegestuurd.
In alle andere gevallen stuurt u ons een email of brief met daarin in elk geval uw naam en adres en uw telefoonnummer en indien bekend het nummer waaronder het document is geregistreerd. 
Wij verzoeken zoveel mogelijk informatie over het document te verstrekken en bewijsmiddelen bij te voegen waaruit wij uw rechten op het bestand kunnen afleiden. indien nodig zullen wij nadere vragen stellen of bewijsmiddelen vragen. Het document wordt gezocht op de gegevens die zijn opgegeven bij de registratie, niet op de inhoud van het document.